STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân dùng tay quay AO1-I,A01-II, A01-III, A01-IV, B01-I, B01-II, B01-III, B01-IV, A02-I, A02-II Devices Co., Ltd Heng Shui New Century Medical Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngân Cường Được sử dụng cho bệnh nhân nằm khám và điều trị bệnh trong bệnh viện, các cơ sở y tế. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân chạy điện XSJ-ZQ-I, XSJ-ZQ-II, XSJ-ZQ-III, XSJ-QQ-I, XSJ-QQ-II, XSJ-QQ-III, XSJ-QQIV Devices Co., Ltd Heng Shui New Century Medical Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngân Cường Được sử dụng cho bệnh nhân nằm khám và điều trị bệnh trong bệnh viện, các cơ sở y tế. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn ăn cho người bệnh A29-2, A29-3, D17, D17-1 Devices Co., Ltd Heng Shui New Century Medical Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngân Cường Được sử dụng cho bệnh nhân ăn uống tại phòng bệnh Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tủ để đầu giường bệnh nhân ABS D34, D34-1, D35, D26, D27, D11 Devices Co., Ltd Heng Shui New Century Medical Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngân Cường Bệnh nhân dùng để thuốc-trang thiết bị y tế và vật dụng cá nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Cáng bệnh nhân D14, D14-1 Devices Co., Ltd Heng Shui New Century Medical Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngân Cường Sử dụng để khênh bệnh nhân trong quá trình di chuyển Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A