STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c Greencare A1C Hemoglobin A1C test kit/RT100S10 GC Medical Science Corp GC Medical Science Corp - Dùng trong chẩn đoán IVD. - Dùng để xét nghiệm thông số HbA1c Qui tắc 6, phần III, mục 1 thông tư số: 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B