STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent nong mạch vành phủ thuốc Theo phụ lục Theo phụ lục amg International GmbH Đặt vào đoạn hẹp của mạch vành để nong rộng chỗ hẹp trên những bệnh nhân có triệu chứng thiếu máu cục bộ do hẹp mạch máu hoặc do tái hẹp sau khi đặt stent. Quy tắc 13, Mục D, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D