STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng dụng cụ y tế Theo phụ lục Theo phụ lục NPO PROMET LLC Đựng dụng cụ, vật tư phục vụ khám chữa bệnh Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A