STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân không thấm nước AQUA BAND AQUA BAND YOUNG CHEMICAL YOUNG CHEMICAL Sử dụng để bảo vệ vết thương nhỏ, vết cắt, trầy, xước Quy tắc 1 TTBYT Loại A