STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng hỗ trợ cơ PLAID MUSCLE TAPE PLAID MUSCLE TAPE YOUNG CHEMICAL VINA YOUNG CHEMICAL VINA Sử dụng để bảo vệ cơ bắp, giảm sốc và các lực tác động khi hoạt động Quy tắc 4 TTBYT Loại A