STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng ống cố định Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Cố định băng Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng cuộn cố định Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Cố định băng, gạc, catheter, ống Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Miếng dán trị sẹo Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Xử lý và ngăn ngừa tạo sẹo Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A