STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van động mạch chủ sinh học cải tiến ACURATE neo™ Aortic Bioprosthesis (size S, M, L) SYM-SV23-002; SYM-SV25-002; SYM-SV27-002 Symetis SA Symetis SA Sử dụng cho bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ Quy tắc 8 TTBYT Loại D