STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim cơ học Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical Sử dụng để điều trị các bệnh lý van tim trong phẫu thuật tim mạch Quy tắc 8 Phần II, Mục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D