STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông Theo phụ lục Theo phụ lục S&G Biotech Inc. Ống thông giúp dùng để đo chiều dài của khu vực cần thủ thuật và tiêm chất cản quang vào tất cả các mạch trong một thủ thuật chẩn đoán và can thiệp. Là liệu pháp để truyền thuốc trong động mạch và để truyền các chất cho bệnh thuyên tắc huyết khối. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B