STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG KEO CÁ NHÂN MILOPLAST Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH MI LO PHA Sử dụng để băng vết thương để bảo vệ các vết thương, cầm máu tạm thời, ngăn sự phát triển của vi khuẩn và ngăn vết thương bị tổn thương trở lại. Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A