STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG Theo phụ lục Theo phụ lục GC CORPORATION, JAPAN - Trám lót, trám nền - Che phủ vùng lẹm - Sửa chữa trực tiếp hay gián tiếp răng thẩm mỹ, làm cầu mão tạm, thiếu hỏng đường hoàn tất khi đường viền nằm trên men - Trám bít vùng răng nhạy cảm - Trám bít hố rãnh và sealant - Trám trực tiếp cho các xoang II, III, IV, I, V bao gồm những xoang nhỏ và cần độ chảy lỏng cao Quy tắc 5, mục 3 TTBYT Loại B