STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG Theo phụ lục Theo phụ lục GC AMERICA INC, USA Vật liệu composite dùng để trám răng Quy tắc 5, mục 3 TTBYT Loại B