STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 Alinity c Complement C3 Reagent Kit Fisher Diagnostics Abbott GmbH (tên cũ: Abbott GmbH & Co. KG) Xét nghiệm Alinity c Complement C3 được sử dụng để định lượng C3 trong huyết thanh hay huyết tương người trên Alinity c Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B