STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) Alinity c Immunoglobulin G Reagent Kit Fisher Diagnostics Abbott GmbH (tên cũ: Abbott GmbH & Co. KG) Xét nghiệm Alinity c Immunoglobulin G (IgG) được sử dụng để định lượng IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy phân tích Alinity c. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B