STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THIẾT BỊ ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ DÁNG ĐI QUA PHẢN HỒI SINH HỌC Steadys Neurosoft LLC Neurosoft LLC Đánh giá, phục hồi chức năng cho những bệnh nhân có vấn đề về chênh lệch trong dáng đi qua phản hồi sinh học QT10/phần II Thông tư Số: 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B