STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu Ec-500P Acare Medical Science Co., Ltd ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ quá trình mổ Quy tắc 4 phần IIdumh TTBYT Loại A
2 Xe đẩy thuốc và dụng cụ dùng cho y tá NC-148C Acare Medical Science Co., Ltd ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ quá trình mổ Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
3 Bàn ăn qua giường dùng cho bệnh nhân 300-CS Acare Medical Science Co., Ltd ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ quá trình mổ Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
4 Tủ đầu giường dùng cho bệnh nhân CB-9000 Acare Medical Science Co., Ltd ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ quá trình mổ Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
5 Xe đẩy dụng cụ dùng cho y tá NC-200 Acare Medical Science Co., Ltd ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ quá trình mổ Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
6 Xe đẩy dụng cụ gây mê phòng mổ Ec-500 Acare Medical Science Co., Ltd ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ quá trình mổ Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A