STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO Thẻ chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO UGAIYA Bio-Sciences Co., Ltd UGAIYA Bio-Sciences Co., Ltd Kiểm tra hiệu quả tiệt trùng phương pháp Steam/ EO Quy tắc 4, phụ lục 2, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng keo chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO Băng keo chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO UGAIYA Bio-Sciences Co., Ltd UGAIYA Bio-Sciences Co., Ltd Kiểm tra hiệu quả tiệt trùng phương pháp Steam/ EO Quy tắc 4, phụ lục 2, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A