STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ ST-220; ST-220B; ST-220R; ST-220BR; ST-220S; ST-220SB; ST-220SR; ST-220SBR; ST-220A; ST-220AB; ST-220AR; ST-220ABR; ST-220AS; ST-220ASB; ST-220ASR; ST-220ASBR; ST-220N; ST-220NB; ST-220NR; ST-220NBR Acomed Industrial Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd Bàn được thiết kế đáp ứng các yêu cầu trong phẫu thuật, thăm khám, chỉnh hình... Phụ lục I, phần II, quy tắc 12, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại A
2 Bóp bóng giúp thở người lớn, trẻ em SR-001, SR-002 Headstar Medical Products Co., Ltd Sturdy Industrial Co., Ltd. Hỗ trợ thở cho bệnh nhân trong cấp cứu. Có thể kết nối hệ thống khí y tế trung tâm... cung cấp ô xy cho bệnh nhân Phụ lục I, phần II, quy tắc 2, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại A