STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe lăn điện Theo phụ lục Theo phụ lục Changjing Rehabilitation Appliances Co., Ltd Tianjin Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, Phần II, Mục I, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A