STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giàn treo đa năng kết hợp giường nâng hạ điện Theo phụ lục Theo phụ lục AC International S.r.l Hỗ trợ tập PHCN Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Thiết bị tập phục hồi cơ chân dùng trong y tế AMETYST P.H.U. Technomex Sp.zo.o AC International S.r.l Hỗ trợ tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A