STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị thủy trị liệu tứ chi Theo phụ lục Theo phụ lục AC International S.r.l Chỉ định điều trị đau mạn tính do co cơ, co mạch, kích thích thần kinh cơ, đau khớp mạn tính Quy tắc 9 TTBYT Loại B