STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 857/2021/180000028/ PCBPL-BYT Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc., Dụng cụ mở đường vào động mạch. -Được sử dụng đồng bộ với bộ can thiệp tim mạch. Quy tắc 7; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D