STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy làm ấm Warmtouch™ Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Máy sưởi ấm WarmTouch (bộ phận sưởi ấm và chăn) được dùng để dự phòng và điều trị hạ thân nhiệt, và để quản lý các triệu chứng bình thường khác. Quy tắc 2 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B