STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm chắn tia X bảo vệ bộ phận sinh dục Theo phụ lục Theo phụ lục Bar-Ray Products INC. bảo vệ chắc chắn khỏi tia X Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A