STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Drägerwerk AG & Co. KGaA. - - Các loại phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm kết hợp tất cả các ưu điểm từ các loại phin lọc, HME về khả năng làm ấm làm ẩm hiệu quả khí thở vào dùng cho bệnh nhân phải dùng máy thở. - Đặc biệt duy trì khả năng ngằn ngừa nhiễm khuẩn, hỗ trợ bảo vệ bệnh nhân khỏi các vi sinh vật có khả năng hiện diện trong khi thở vào cũng như bảo vệ hệ thống máy thở khỏi các vi sinh vật sống trong không khí từ khí thở ra của bệnh nhân. Quy tắc 2(1), Mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B