STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép áp lực truyền dịch Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Melsungen Dùng để tiêm truyền nhanh bằng cách dùng dụng cụ bơm bằng tay có kết nối với áp kế, giúp tạo áp lực để truyền dịch hoặc máu trong túi có dung tích 500 ml. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A