STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chỉ thị đánh giá chất lượng quá trình tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Sp. z o.o./Ba Lan Đánh giá chất lượng quá trình rửa, tiệt trùng Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giấy bọc dụng cụ tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed s.r.o./Séc Đóng gói dụng cụ để tiệt trùng Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Túi ép đóng gói dụng cụ tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Sp. z o.o./Ba Lan Đóng gói dụng cụ để tiệt trùng Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Túi Tyvek đóng gói dụng cụ tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục SAN.KO.M. d.o.o/Slovenia Đóng gói dụng cụ để tiệt trùng Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A