STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Medtronic Open Pivot™ AP360® Heart Valves Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, INC Dùng như một van thay thế ở những bệnh nhân có van tim bị hư hỏng hoặc thay thế van tim giả cấy ghép trước đó. Quy tắc 8-Phần 1- Phụ Lục I; Phụ Lục II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D