STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khí máu động mạch và giá đỡ MYOtherm XP® Cardioplegia Delivery System Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Làm ấm hoặc mát máu, dịch và duy trì tỷ lệ thích hợp trong phẫu thuật bắc cầu tim phổi Quy tắc 11-Phần 1- Phụ Lục I; Phụ Lục II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B