STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu URiSCAN Super + Cassette, URiSCAN Super Cassette ACR, URiSCAN 11 Strip YD Diagnostics CORP YD Diagnostics CORP Được sử dụng cho máy phân tích nước tiểu nhằm xác định số lượng và chất lượng các thành phần có trong nước tiểu. QT6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B