STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van dẫn lưu não thất - ổ bụng Strata® II Valve Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Cung cấp có điều chỉnh áp suất, lưu lượng dịch não tủy từu não thất tới nhĩ phải Quy tắc 6, 7-Phần 1- Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D