STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent thiết kế mở - đóng (Bare Stent ) dùng để nong hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch cảnh,hẹp mạch máu ngoại biên Theo phụ lục Theo phụ lục Andramed GmbH Nong hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch cảnh, hẹp mạch máu ngoại biên Quy tắc 8, Phần II TTBYT Loại D