STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng một số loại ký sinh trùng bằng kỹ thuật ELISA Theo phụ lục Theo phụ lục Monocent, Inc., USA Xét nghiệm bằng phương pháp ELISA để theo dõi kháng thể IgG / IgM kháng các chúng loại ký sinh trùng tương ứng trong huyết thanh hoặc huyết tương Quy tắc 6 TTBYT Loại B