STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe lăn điện dành cho người tàn tật A91, A93, A95, A95-03, A95-05, A95-09,A97, A99, A99-03, A99-05, A99-09 Tianjin Lin Kang Medical Apparatus Co.,ltd HENGSHUI PLUS MEDICAL DEVICES TECHNOLOGY CO.,LTD Giúp bệnh nhân có thể tự di chuyển được bằng dùng bộ điều khiển chạy điện Quy tắc 12 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A