STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu răng Sildent Putty; Sildent Light Body HRS Co., Ltd HRS Co., Ltd Dùng để lấy dấu răng trong trường hợp mất răng toàn hàm hay một phần Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A