STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Số 2 Đường 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh,Việt Nam NewTom GO; NewTom Giano; NewTom Vgi evo; NewTom 5G XL; NewTom Giano Hr CEFLA S.C. CEFLA S.C. Dùng để chụp X quang chuẩn đoán cho bệnh nhân Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C