STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu K60 FLEX IN; K4064 HPLL (MD); K60 HPL (MD); KW Apparecchi Scientifici Srl KW Apparecchi Scientifici Srl Sử dụng lưu trữ, bảo quản các sản phẩm y sinh học, bảo quản mẫu, vacxin, Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B