STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 2207MPREEL Theo phụ lục Theo phụ lục SHANGHAI JIANZHONG MEDICAL PACKAGING CO., LTD Cuộn/túi được sử dụng để đựng dụng cụ, vật tư y tế dùng trong các quá trình tiệt khuẩn. Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A