STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tưới hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Ống thông tưới hút là dụng cụ dùng để tưới hút dịch và loại bỏ vụn mô trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B