STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt trĩ Presto Gel Rectal Suppositories Dan Pharm Ltd Dan Pharm Ltd Được sử dụng giảm triệu chứng kích thích khó chịu, ngứa vùng hậu môn do trĩ và nứt kẽ, chảy máu hậu môn Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B