STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Konfort Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Túi hậu môn nhân tạo một mảnh và hai mảnh dùng để chứa chất thải từ lỗ mở đại tràng hoặc lỗ mở niệu quản ra da Quy tắc 4, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A