STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thìa nạo Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Thìa nạo là dụng cụ dùng để nạo mô mềm, sụn, xương trong thăm khám, điều trị và phẫu thuật Tai-Mũi-Họng Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A