STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều biến thần kinh kích thích não sâu Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Dùng cho bệnh nhân mắc bệnh rối loạn vận động như: Parkinson, run vô căn, rối loạn trương lực cơ, động kinh và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Quy tắc 8 (mục 2, 4)-Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D