STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nồng độ axit peracetic dùng trong y tế PERATEST 500/010836 FRANKLAB FRANKLAB Sử dụng để kiểm tra nồng nộ axit peracetic trong PERALEX 9 HECTO+ trong quy trình khử khuẩn trang thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A