STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Antistreptolysin O Theo phụ lục Theo phụ lục CHEMELEX, S.A Để phát hiện định tính và bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O. Quy tắc 6, phần III, Phụ lục I, 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B