STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ trữ tiểu cầu PN150 Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret Anonim Sirketi Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret Anonim Sirketi Tủ dùng để trữ tiểu cầu dùng trong bệnh viện, phòng xét nghiệm. Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B