STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn xét nghiệm B5-0280; B5-0281; B5-0282; B5-0283 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở y tế, các bệnh viện hoặc các trung tâm xét nghiệm… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A