STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi vận chuyển túi máu Blood Transportation Bag (BTB) Amphi Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Amphi) Amphi Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Amphi) Dùng để vận chuyển máu hoặc các thành phần máu từ ngân hàng máu tới các bệnh viện, phòng khám một cách an toàn, đáng tin cậy Quy tắc 5, phần III, Phụ lục I , TTBYT Loại A