STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c Theo phụ lục Theo phụ lục Chema Diagnostica Srl HbA1c: Dùng để định lượng HbA1c trong máu toàn phần Quy tắc 6, phần III, Phụ lục I TTBYT Loại B